‘Tercets’ de Joan Oliver

La Colla de Sabadell està en boca de tothom en motiu del centenari de la seva creació. Però tot i així, encara queden algunes obres per descobrir de les desenes …